Współpraca Międzynarodowa

Aktualności

08
października
2018

Studia na Tajwanie - wymiana akademicka w semestrze letnim 2018/19 - APLIKUJ do 18 października 2018

BWM zaprasza do wzięcia udziału w programie wymiany akademickiej pomiędzy SGGW w Warszawie a National Cheng Kung University w Tainan, w semestrze letnim roku akademickiego 2018/19.

Program wymiany studenckiej w ramach umowy pomiędzy Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i National Cheng Kung University w Tainan na Tajwanie.

kandydaci

studenci I lub II stopnia studiów

ukończony co najmniej 1 rok studiów

liczba miejsc 4
długość wymiany

1 semestr (max. 5 miesięcy)

semestr letni: luty - czerwiec 2019

świadczenia

zwolnienie z opłat za studia

dofinansowanie podróży*

koszty studenta

koszty utrzymania (6000 - 10000NT$ / month)

koszty zakwaterowania (dormitory: 13700NT$ / semestr)

ubezpieczenie

podróż

opłata konsularna

dokumenty apliakcyjne (w języku angielskim)

Zdjęcie (jpg, < 5mb)

Potwierdzenie statusu studenta (pdf, < 5mb)

Wykaz ocen (pdf, < 5mb)

Autobiografia** (pdf, < 5mb)

Wykaz przedmiotów do zrealizowania w NCKU (Learning Agreement)*** (pdf, < 5mb)

2 listy polecające**** (pdf, < 5mb)

Kopia paszportu (pdf, < 5mb)

Certyfikat językowy (pdf, < 5mb)

Inne dokumenty (pdf, < 30mb) - wg wymagań wydziału przyjmującego

deadline (BWM, bud. 8, pok. 20) 18 października 2018

* dofinansowanie podróży do 400 USD dla studentów, których podanie zostanie pozytywnie zaopiniowane przez Dziekana Wydziału oraz Prorektora ds. Wspólpracy Międzynarodowej,

** sugerowane jest aby dokument kładł nacisk na ścieżkę akademicką,

*** zgodnie z wymaganiami SGGW liczba punktów do uzyskania w semestrze jest równa 30 ECTS (Learning Agreement studenta musi uzyskać akceptację odpowiedniego Dziekana ds. Dydaktyki),

**** data i podpis ososby wystawiającej.

więcej informacji o wymianie

information sheet

department requirements

więcej informacji o ofercie dydaktycznej

katalog kursów

information sheet

kontakt SGGW: Ewelina Belkiewicz ewelina_belkiewicz@sggw.pl
kontakt NCHU: Weili Teng

em50961@email.ncku.edu.tw