Współpraca Międzynarodowa

Aktualności

18
lipca
2014

Spotkanie z delegacją Shenyang Agricultural University

W dniu 17 lipca 2014 roku wizytę w SGGW złożyła delegacja z Shenyang Agricultural University w Chinach, której przewodniczył Rektor tej Uczelni, Prof. Zhang Yulong. W skład delegacji: wchodzili także: Prof. Zhang Guangsheng-Dziekan Wydziału Ekonomi i Zarządzania, dr. Li Jiandong-Dziekan Wydziału Rolniczego, LIN Feng-dyrektor Biura Wymiany Międzynarodowej, Tian Aimin - dyrektor Biura Spraw Osobowych oraz Pan Bartosz Michalak, Prezes Zarządu Chinese-Polish Cooperation Forum.

W dniu 17 lipca 2014 roku wizytę w SGGW złożyła delegacja z Shenyang Agricultural University w Chinach, której przewodniczył Rektor tej Uczelni, Prof. Zhang Yulong. W skład delegacji: wchodzili także: Prof. Zhang Guangsheng-Dziekan Wydziału Ekonomi i Zarządzania,
dr. Li Jiandong-Dziekan Wydziału Rolniczego, LIN Feng-dyrektor Biura Wymiany Międzynarodowej, Tian Aimin - dyrektor Biura Spraw Osobowych oraz Pan Bartosz Michalak, Prezes Zarządu Chinese-Polish Cooperation Forum.

Ze strony SGGW delegację przyjął Pełnomocnik Rektora ds. Międzynarodowych Projektów Badawczych, Prof. dr hab. Kazimierz Banasik. W spotkaniu uczestniczyli także Prorektor ds. Dydaktyki, Prof. dr hab. Bogdan Klepacki, który przywitał gości w imieniu JM Rektora i władz SGGW, a także przedstawiciele wydziałów o profilu badań zbliżonym do realizowanych w Shenyang Agriculture University: Prof. dr hab. Józef Chojnicki-Prodziekan ds. nauki Wydziału Rolnictwa i Biologii, dr hab. Eugeniusz Koda-Prodziekan ds. nauki Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska, dr Agata Malak-Rawlikowska - Pełnomocnik Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych ds. Międzynarodowych Projektów Badawczych, dr inż. Katarzyna Marciszewska – Kierownik Samodzielnego Zakładu Botaniki Leśnej, przedstawiciel Biura Współpracy Międzynarodowej, Pani Ewelina Belkiewicz oraz przedstawiciel Biura Międzynarodowych Projektów Badawczych, Pani Małgorzata Ciborowska.

Tematem spotkania było omówienie możliwej współpracy, m.in. w zakresie wymiany studentów i pracowników naukowych.