Współpraca Międzynarodowa

Aktualności

03
lipca
2019

PROM - wymiana stypendialna - NABÓR uzupełniający

Biuro Współpracy Międzynarodowej SGGW informuje o naborze uzupełniającym w projekcie PROM - międzynarodowej wymianie stypendialnej dla doktorantów i kadry akademickiej, który jest realizowany na SGGW do września 2019.

PROM - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA STYPENDIALNA DOKTORANTÓW I KADRY AKADEMICKIEJ

okres trwania projektu PROM październik 2018 - wrzesień 2019

wymiana stypendialna -

 

tematyka wyjazdu musi być ściśle związana z tematyką rozprawy badawczej / prowadzonymi badaniami

uprawnione koszty

koszty podróży

koszty wizy

koszty ubezpieczenia

koszty utrzymania

koszt opłaty konferencyjnej 

 

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY - LIPIEC 2019

termin naboru do 12 lipca 2019
regulamin REGULAMIN

liczba uczestników

kryteria dodatkowe

1 - doktorant SGGW 

płeć - kobieta (zachowanie wymaganego balansu płci w projekcie)

termin realizacji stażu - do połowy września 2019

oferta staż 28 dni + 2 dni podróży (bezpośrednio dzień przed i po stażu)
wymagane dokumenty

formularz aplikacyjny

potwierdzenie statusu doktoranta - z Biura Nauki SGGW

staż: potwierdzenie z instytucji przyjmującej dla stażysty (wg wzoru lub dokument wystawiony bezpośrednio przez instytucję przyjmującą) 

* wybór stażu/konferencji powinien być zgodny z zasadą konkurencyjności

staż: plan badań (wg wzoru):

plan badań zatwierdzony przez Promotora, Kierownika studiów doktoranckich i Dziekana

opinia (list polecający):

opinia Promotora zatwierdzona przez Kierownika studiów doktoranckich i Dziekana

dokumenty nalezy składać w Biurze Wspólpracy Międzynarodowej SGGW (budynek 8, pokój 18/20, pon-pt 9 -15)
beneficjenci wyłaniani są w procesie kwalifikacji, której dokonuje Komisja na podstawie oceny dokumentów aplikacyjnych

 KONTAKT

szczegółowe informacje o PROM

program PROM w SGGW

strona internetowa NAWA

kontakt SGGW:

BWM (Ewelina Belkiewicz/Małgorzata Szczęsna)

prom@sggw.pl

Projekt PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej, nr umowy: POWR.03.03.00-00-PN13/18.