Współpraca Międzynarodowa

Nauka

15
kwietnia
2015

Nabór wniosków w programie LIFE i dofinansowanie NFOŚiGW

Biuro Międzynarodowych Projektów Badawczych informuje, że dn. 1 czerwca 2015 rusza nabór wniosków w ramach programu LIFE.


W związku z planowanym przez Komisję Europejską zaproszeniem do składania wniosków do Programu LIFE w zakresie działań na rzecz środowiska oraz klimatu w naborze 2015, przewidzianym na 1 czerwca 2015 r., NFOŚiGW ogłasza nabór wniosków o współfinansowanie projektów LIFE w formie dotacji ze środków NFOŚiGW w ramach którego wnioski będzie można składać w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 22 czerwca 2015 r., do godz. 15.30.

Więcej informacji na stronach internetowych:
1) Program LIFE (klik),
2) Dofinansowanie NFOŚiGW (klik).