Współpraca Międzynarodowa

Aktualności

24
czerwca
2019

Kurs: Edukacja dla zrównoważonego rozwoju w szkolnictwie wyższym

Biuro Współpracy Międzynarodowej informuje o kursie nt. zrównoważonego rozwoju organizowanym przez Baltic University Programme.

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli akademickich i badaczy i koncentruje się na wdrażaniu celów zrównoważonego rozwoju w metodach uczenia się w szkolnictwie wyższym. Kurs odbędzie się po raz trzeci, tym razem w terminie od września 2019 r. do marca 2020 r. Deadline składania wniosków: 11.08.2019 .

Uczestnikom zostaną zapewnione materiały online. Wezmą oni udział w ćwiczeniach, dyskusjach w grupach, dwóch warsztatach (w Łodzi). Przygotują i zaprezentują indywidualny projekt.

Więcej informacji:

https://bup.fi/wp-content/uploads/2019/06/BUP_teachers-course_flyer2.pdf
http://web.abo.fi/cll/BUP/Teachers-Course-2019.pdf

Zapraszamy do uczestnictwa!