Współpraca Międzynarodowa

Aktualności

22
stycznia
2019

Konferencja STUDENCI ZAGRANICZNI W POLSCE 2019

W dniach 17-18 stycznia 2019 roku w szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego odbyła się Konferencja STUDENCI ZAGRANICZNI W POLSCE 2019 pod honorowym patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Konferencja zorganizowana została wspólnie - w ramach programu "Study in Poland" - przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego i Fundację Edukacyjną "Perspektywy". To wydarzenie, w którym wzięli udział rektorzy, prorektorzy oraz dyrektorzy i specjaliści ds. współpracy międzynarodowej i promocji – jest  miejscem debaty nt. strategii internacjonalizacji szkolnictwa wyższego. Podczas licznych sesji plenarnych dyskutowano na temat :

- budowy międzynarodowej konkurencyjności polskiego szkolnictwa wyższego,

- kreowaniu Polski jako HUB edukacyjny w zakresie IT i COMPUTER SCIENCES,

- wpływie Konstytucji dla Nauki na rozwój umiędzynarodowienia,

- umiędzynarodowienia w praktyce z perspektywy MSZ, MSW i SG,

- umiędzynarodowienia badań naukowych,

- miejsko-uczelnianych inicjatyw promocji międzynarodowej.

W Auli Kryształowej SGGW odbyła się uroczysta gala konkursu INTERSTUDENT 2019 na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce, a laureatami zostali:

W kategorii studia licencjackie: 
Charles Woode z Ghany, Gdański Uniwersytet Medyczny

W kategorii studia magisterskie: 
Okta Chandra Aulia z Indonezji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 

W kategorii studia doktoranckie: 
Svitlana Sovinska z Ukrainy, Politechnika Krakowska

Nagrody Specjalne za działalność na rzecz cudzoziemców oraz działalność charytatywną otrzymali: 
Danylo Funtovoi z Ukrainy, Politechnika Lubelska
Lisa Aditya z Indonezji, Politechnika Gdańskiej

W obecności członków Prezydium KRASP, gości i uczestników konferencji  wręczone zostały nagrody środowiskowe "Gwiazdy Umiędzynarodowienia 2019", przyznane osobom, które wybitnie działają na rzecz umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego:

Gwiazda Zarządzania
Dorota Maciejowska
Kierowniczka Działu Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Gwiazda Marketingu
Oleksandr Zakharchuk
Specjalista ds. rekrutacji SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Gwiazda Kształcenia
Dr hab. med. Sławomir Wójcik
Adiunkt Zakładu Anatomii I Neurobiologii, kierownik Działu rekrutacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Wschodząca Gwiazda
Dr Agata Karska
Pełnomocniczka dziekana do spraw umiędzynarodowienia na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Gwiazda Badań
Prof. dr hab. Marek Kwiek,
Dyrektor Centrum Studiów nad Polityką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wybitna Gwiazda – za wizję i odwagę stworzenia prawdziwie międzynarodowej uczelni
Prof. dr hab. Andrzej Koźmiński
Założyciel i prezydent Akademii Leona Koźmińskiego.

Wydarzeniem towarzyszącym konferencji było posiedzenie prezydium KRASP, które odbyło się w dniu 18.01.2019 r. w Pałacu Rektorskim, któremu przewodniczyli:

Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt

Politechnika Warszawska

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. dr hab. Wiesław Bielawski

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Prof. dr hab. Wiesław Banyś

Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr hab. Sebastian Skuza

Podsekretarz stanu MNiSW

Wspólpraca: