Współpraca Międzynarodowa

Aktualności

14
stycznia
2021

Konferencja IACIS Europe 2021 online - czerwiec 2021

BWM serdecznie zaprasza do zapoznania się z informacją nt. konferencji IACIS Europe 2021, która odbędzie się online w czerwcu 2021.

Konferencja IACIS Europe 2021 - Virtal Conference 24 - 25 czerwca 2021 zorganizowana przez Instytut Zarządzania SGGW w Warszawie.

Konferencja stanowi prezentację najnowszych badań praktycznych i zagadnień pedagogicznych, które koncentrują się na aktualnych i pojawiających się zagadnieniach z zakresu zarządzania i technologii informacyjnych.

Termin nadsyłania pełnych prac lub streszczeń: 20 lutego 2021 r

Recenzje i odpowiedzi dla autorów: 15 marca 2021 r

Nadesłanie ostatecznej wersji zaakceptowanych referatów lub streszczeń: 4 kwietnia 2021 r

Ważne: należy pamiętać, że wszystkie zgłoszenia (pełne artykuły, rozszerzone streszczenia i streszczenia) muszą zostać przesłane przed upływem powyższego terminu, aby przejść przez proces weryfikacji. Wszystkie wysoko ocenione pełne artykuły zaakceptowane w procesie recenzowania zostaną skierowane do publikacji IACIS. Czasopismo Issues in Information Systems jest recenzowaną, seryjną publikacją zarejestrowaną w U.S. Library of Congress i wymienioną w katalogu Cabell's Directory of Publishing Opportunities in Management.

Wszystkie inne zaakceptowane zgłoszenia zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych. Ponadto przewodniczący konferencji wybierze kilka wysoko ocenionych artykułów, aby przejść przez dodatkową rundę recenzji pod kątem ewentualnych publikacji w następujących czasopismach:

Journal of Computer Information Systems
Management and Production Engineering Review
International Journal of Innovation and Learning
International Journal of Management in Education
Journal of Economics and Management
Special Issue of Information: "Knowledge Management, Digital Trust,..."
Special Issue of Sustainability: "Social Media and Sustainability in the Digital Era"

Odwiedź poniższy link, aby przesłać zgłoszenie online: http://iacis.org/conference-europe/openconf/openconf.php

Odwiedź poniższy link, aby zapoznać się z sugerowanymi tematami: https://iacis.org/conference-europe/

Opłata za rejestrację: wczesna rejestracja - 225 $ (USD), jeśli zostanie opłacona do 23:59 4 kwietnia, czas środkowy USA. Kwota ta zmieni się na 275 USD (USD), jeśli zostanie zapłacona po godzinie 23:59. 4 kwietnia. Opłata rejestracyjna będzie obejmować członkostwo w IACIS oraz roczną prenumeratę Journal of Computer Information Systems (recenzowane czasopismo publikowane sześć razy w roku przez Taylor & Francis). Członkostwo rozpocznie się w styczniu 2022 r.