Współpraca Międzynarodowa

Aktualności

19
listopada
2019

III ogólnopolskim Forum Dziekanatów International - 9-10 grudnia 2019 r.

BWM zaprasza do udziału w wydarzeniu: III ogólnopolskie Forum Dziekanatów International, które odbędzie się w dniach 9-10 grudnia 2019 r. w SGH.

III ogólnopolskie Forum Dziekanatów International, które odbędzie się w dniach 9-10 grudnia 2019 r. jest organizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Stowarzyszenie Forum Dziekanatów, a partnerem merytorycznym wydarzenia jest Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego. Wydarzenie odbywa się pod honorowym patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz KRASP.

Forum ma na celu przybliżenie nowych regulacji związanych z wprowadzeniem w życie Konstytucji dla Nauki – Ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przedyskutowanie całościowego podejścia do procesów umiędzynarodowienia polskich uczelni i problematyki wielokulturowości w społecznościach akademickich.

Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie internetowej

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/.