Współpraca Międzynarodowa

Aktualności

23
listopada
2015

II NABÓR W RAMACH ERASMUS MUNDUS, ALFABET - NABÓR PRZEDŁUŻONY DO 6/01/2016

Biuro Współpracy Międzynarodowej informuje o planowanym rozpoczęciu II naboru w ramach projektu ALFABET, Erasmus Mundus w okresie 13/10 - 6/01/2016.

 

WYMIANA STUDENCKA/AKADEMICKA W AZJI?

TO MOŻLIWE!!

APLIKUJ W OKRESIE 13/10 - 06/01/2016 NA PROJEKT ALFABET (Erasmus Mundus)

 

ALFABET (2014-2018) to projekt wymiany akademickiej studentów i kadry z krajami Azji Środkowej (Chiny, Laos, Mongolia, Indonezja, Malezja, Tajlandia, Wietnam, Filipiny, Kambodża), koordynowany przez Czech University of Life Sciences Prague.

W ramach projektu oferowane są wyjazdy z następującym dofinansowaniem:

studenci I stopnia studiów 5 miesięcy 1000 EUR/mc
studenci II stopnia 5 lub 10 miesięcy 1000 EUR/mc
doktoranci 5 lub 10 miesięcy 1500 EUR/mc
kadra akademicka 1 miesiąc 2500 EUR/mc

* kandydaci SGGW to Target group 1 (TG1)

Projekt pokrywa koszty:

- ubezpieczenia

- biletów lotniczych

Wymagane dokumenty*:

 • Formularz aplikacyjny (plik do pobrania TUTAJ)
 • Zdjęcie
 • CV (w formie Europass CV)
 • Dyplom
 • Wykaz ocen (Transcript of records)
 • Potwierdzenie znajomości języka angielskiego
 • List motywacyjny
 • List referencyjny
 • Kopia paszportu
 • Research Proposal (w przypadku doktorantów)
 • Teaching Proposal (w przypadku kadry akademickiej

*dokumenty powinny być przygotowane w języku angielskim

Proces aplikacji i selekcji:

1. NABÓR - do 6 stycznia 2016

2. INTERVIEW w BWM (w wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość przeprowadzenia skype interview) - styczeń-luty 2016

3. EWALUACJA APLIKACJI - marzec-kwiecień 2016

4. OGŁOSZENIE WYNIKÓW - połowa kwietnia 2016

5. ZAPROSZENIA DLA STYPENDYSTÓW (do celów wizowych) - maj 2016

Ważne:

 • wymiana na poziomie studiów I stopnia jest możliwa to ukończeniu 1 roku
 • wymiana na poziomie studiów II stopnia jest możliwa pod warunkiem posiadania dyplomu ze studiów I stopnia
 • wymiana akademicka jest możliwa pod warunkiem zatrudnienia w SGGW
 • do wzięcia udziału w wymianie po zakwalifikowaniu do projektu ALFABET wymagana jest ZGODA WŁADZ WYDZIAŁU

Szczegółowe informacje nt. projektu są dostępne pod adresem: www.alfabet-em.cz

ZAPRASZAMY!

Kontakt:

mieczyslaw_rygalski@sggw.pl

ewelina_belkiewicz@sggw.pl