Współpraca Międzynarodowa

Aktualności

14
stycznia
2014

ERASMUS MUNDUS_JOINT MASTER DEGREES_deadline aplikacji 4/03/2015

Biuro Współpracy Międzynarodowej informuje o możliwości aplikowania o realizację wspólnych studiów magisterskich o międzynarodowym charakterze do Agencji Wykonawczej ds Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w Brukseli do 4/03/2015!

Wspólne studia II stopnia to zintegrowany program studiów wyższych odpowiadających 60 lub (w przypadku Polski) 90 i 120ECTS, realizowany przez konsorcja obejmujące MIN 3 uczelnie wyższe ustanowione w 3 różnych krajach uczestniczących w programie (tzw. programme countries) oraz ewentualnie uczelnie z państw partnerskich (tzw. partner countries):

PROGRAMME COUNTRIES PARTNER COUNTRIES
28 państw członkowskich UE + Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja, Macedonia kraje całego świata (zgodnie z  Przewodnikiem Programu Erasmus +)

Pomyślne ukończenie programu wspólnych studiów magisterskich musi prowadzić do uzyskania:

- dyplomu studiów wyższych --> jednego dyplomu wydanego w imieniu MIN 2 instytucji z różnych krajów uczestniczących w programie i w pełni uznanego w tych krajach

lub

- wielu dyplomów --> MIN 2 dyplomów wydanych w imieniu 2 instytucji z różnych krajów uczestniczących w programie i w pełni uznanych w tych krajach.


O przyjęcie na studia oraz o stypendium kandydaci (absolwenci studiów co najmniej I stopnia) wnioskują bezpośrednio do konsorcjum.

Wniosek o realizację wspólnych studiów magisterskich składa w imieniu konsorcjum instytucja koordynująca do EACEA w Brukseli do 4/03/2015!

Szczegółowe informacje są dostępne TUTAJ.

UWAGA: 4 lutego 2015 r. (środa) odbędzie się szkolenie organizowane przez FunRdację Rozwoju Systemu Edukacji, Narodową Agencję Programu Erasmus+! Zapisy na szkolenie do 27 stycznia przyjmowane są za pośrednictwm strony FRSE.

ZAPRASZAMY!