Współpraca Międzynarodowa

Aktualności

03
kwietnia
2020

ERASMUS+ kraje poza UE - NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY zimowy/letni 2020/2021

Biuro Współpracy Międzynarodowej informuje o naborze uzupełniającym na mobilność studentów i kadry do wybranych krajów partnerskich w ramach programu ERASMUS+ do krajów poza UE. Oferta dotyczy roku akademickiego 2020/2021.

NABÓR UZUPEŁNIJĄCY NA SEMESTR ZIMOWY/LETNI 2020/2021

PROGRAM ERASMUS+ KRAJE POZA UE zapewnia możliwość:

kandydaci z SGGW

wzięcia udziału w wymianie akademickiej w uczelniach partnerskich SGGW

kandydaci z uczelni partnerskich

wzięcia udziału w wymianie akademickiej typu student / teaching staff w SGGW

OFERTA - SZCZEGÓŁÓWA LISTA DOSTĘPNYCH GRANTÓW

Uwaga: tylko wybrane uczelnie partnerskie z dostępnym budżetem: Izrael, Tajlandia, Ukraina, USA

W naborze uzupełnijącym kadra dopuszcza następujące typy mobilności z SGGW:
Typ Okres Dofinansowanie dla wyjeżdżających

student 

teaching staff 

to partner countries

semestr zimowy / letni 2020/2021

700 EUR / month

180 EUR / dzień

podróż wg kalkulatora odległości

 
Aplikacja za pośrednictwem strony: ERASMUS+ (PARTNER COUNTRIES) PROGRAM 

Prosimy uważnie zapoznać się ze wszystkimi informacjami zamieszczonymi w górnym menu na stronie programu!

W celu złożenia aplikacji nalezy wejść w zakładkę SUBMIT APPLICATION.

Deadline: 29.05.2020

Kontakt

Biuro Współpracy Międzynarodowej, SGGW

erasmusplus_world@sggw.pl

POWODZENIA!
ZESPÓŁ PROGRAMU ERASMUS+ (KRAJE PARTNERSKIE)
SGGW