Współpraca Międzynarodowa

Dla studentów

06
maja
2013

Szkoła letnia Timisoara, Rumunia

Zapraszamy chętnych studentów do wzięcia udziału w tegorocznej edycji Szkoły Letniej sieci CASEE: Intercultural training with focus on sustainable agriculture, food production and food protection in the Danube Region.

Zgłoszenia (list motywacyjny+ CV) należy przesyłać do 7 czerwca na adres: Katarzyna_kowalska@sggw.pl

Koszt uczestnictwa w szkole letniej to:

- wpisowe: 60 euro,

- koszty podróży.

Koszty zakwaterowania i posiłków pokrywają organizatorzy.

Student zainteresowany uczestnictwem w Szkole Letniej może ubiegać się o częściowe pokrycie kosztów obejmujące: wpisowe lub dofinansowanie podróży.

Warunkiem koniecznym ubiegania się o dofinansowanie z puli JM Rektora jest uzyskanie poparcia Dziekana Wydziału wskazującego celowość uczestnictwa.

Maksymalny koszt dofinansowania określono na 1000 PLN, przy czym maksymalne kwoty dofinansowania kosztów podróży są takie same jak zasady stosowane w programie LLP-Erasmus.

Szczegóły w ulotce.