Współpraca Międzynarodowa

Dla studentów

12
stycznia
2017

Stypendia Programu Erasmus Mundus, Projekt MARHABA (Iran, Irak - region Kurdystanu)

Biuro Współpracy Międzynarodowej informuje o możliwości aplikowania na studia oraz staże badawcze w ramach programu Erasmus Mundus projekt MARHABA koordynowanego przez University of Santiago de Compostela w Hiszpanii. Termin składania aplikacji - 07.02.2017.

Kandydaci z krajów UE mogą składać aplikacje na wymianę stypendialną w ramach  programu Erasmus Mundus Akcja 2 w projekcie MARHABA koordynowanym przez Uniwersytet Santiago de Compostela w Hiszpanii. Termin składania aplikacji mija 7 lutego 2017 r.

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: http://www.usc.es/marhaba/call.htm

Aplikować można do uczelni w Iranie oraz Iraku (rejon Kurdystanu). Kandydaci z krajów UE mogą aplikować w ramach 3 kategorii wyjazdów:

•        Master

•        Doctorate (PhD)

•        Post-doctorate

UWAGA: Kandydaci z krajów UE muszą składać aplikacje w ramach grupy TG2 (Target Group 2).

Budżet projektu pokrywa koszty podróży i ubezpieczenia, stypendium, koszty wizowe oraz związane z uzyskaniem pozwolenia na zamieszkanie.

Miesięczne stypendium w zależności od kategorii wyjazdu:

•        €1,000 dla kategorii Master

•        €1,500 dla kategorii Doctorate

•        €1,800 dla kategorii Post-doctorate

Stypendyści projektu MARHABA nie ponoszą opłat z tytułu czesnego za studia w uczelni przyjmującej.

Dodatkowe informacje:  Facebook page!


KONTAKT:

Erasmus Mundus MARHABA Team

University of Santiago de Compostela - International Office
Casa Jimena e Elisa Fernández de la Vega - Casas Reais nº 8
CP 15782 Santiago de Compostela (A Coruña)Spain
e-mail: erasmus.mundus@usc.es