Współpraca Międzynarodowa

Dla studentów

17
czerwca
2014

Stypendia na wyjazd do USA

Biuro Współpracy Międzynarodowej informuje o możliwości starania się o stypendia Fundacji Kościuszkowskiej na wyjazdy do USA w roku akademickim 2015/16.

Stypendia przeznaczone są na prowadzenie badań naukowych i wykładów oraz doskonalenie
warsztatu artystycznego dla osób znajdujących się różnych etapach kariery, również dla
doktorantów i początkujących artystów. Nie ma żadnych limitów wiekowych i ograniczeń w
odniesieniu do dziedziny lub dyscypliny nauki oraz obszarów działalności artystycznej.
Kandydaci muszą posiadać co najmniej tytuł zawodowy magistra lub lekarza medycyny.
Warunkiem starania się o pomoc finansową Fundacji jest zaproszenie od instytucji
amerykańskiej, przesłanie odpowiednich dokumentów oraz pomyślne przejście przez proces
rekrutacyjny. Stypendia przeznaczone są wyłącznie dla obywateli polskich na stałe
zamieszkałych w Polsce. Od tej reguły nie ma żadnych wyjątków.
Fundacja Kościuszkowska z siedzibą w Nowym Jorku, założona w roku 1925, działa na rzecz
pogłębiania więzi między Polską i Stanami Zjednoczonymi poprzez programy edukacyjne oraz
wymianę kulturalną i naukową. Na stypendia dla polskich i amerykańskich studentów,
doktorantów, naukowców i artystów oraz promocję kultury i nauki polskiej w Ameryce Fundacja
przeznacza rocznie około 1 miliona dolarów.


Szczegółowe informacje na temat Fundacji oraz zasad składania podań o stypendia znajdują
się na stronie: www.thekf.org (SCHOLARSHIPS – Exchange Program to the United States).

Nieprzekraczalny termin składania dokumentacji: 15 października 2014.

The Kosciuszko Foundation
Przedstawicielstwo w Polsce
ul. Nowy Świat 4 lok.118
00-497 Warszawa
email: warsaw@thekf.org