Współpraca Międzynarodowa

Dla studentów

14
marca
2013

Santander Universidades - REKRUTACJA

Biuro Międzynarodowych Projektów Badawczych informuje o rekrutacji w ramach Programu Santander Universidades, zarządzanego w Polsce przez Bank Zachodni WBK, do następujących Uczelni: University of California, Anderson School of Management, LA – Program W30

Program dedykowany jest rozwojowi kobiet pracujących na stanowiskach kierowniczych w Administracji uczelni wyższych. Celem programu jest rozwój zawodowy oraz rozszerzenie zasięgu odpowiedzialności w realizacji pełnionych funkcji menadżerskich. Dzięki udziałowi w programie uczestniczki otrzymają narzędzia oraz wiedzę potrzebną do rozwoju umiejętności przywódczych oraz stylu zarządzania.

Najważniejsze zagadnienia programu obejmują: podstawy zarządzania, obycie w organizacji, myślenie zorientowane na przyszłość, biegłość zawodowa, mentoring oraz networking.

Do programu mogą aplikować Panie w wieku: 35-45 lat. Termin programu-10-12 czerwca 2013.

Program Santander Universidades pokrywa koszt udziału w programie, zakwaterowania oraz wyżywienia. Koszty podróży pokrywa jednostka macierzysta Uczelni. Podczas procesu aplikacji należy przedstawić pisemną zgodę zwierzchnika na pokrycie kosztów podróży.

Dodatkowe informacje znajdują się w ulotce informacyjnej oraz na stronie: www.anderson.ucla.edu/executive-education/santanderW30

Zgłoszenia oraz cv prosimy przesyłać do 20 marca na adres: malgorzata_ciborowska@sggw.pl

University of California, Anderson School of Management, LA – Program W50

Program dedykowany jest absolwentkom Uczelni z potencjałem do pełnienia najwyższych funkcji menedżerskich(zarządy, rady nadzorcze etc.). Celem programu jest rozwój profesjonalistek z bogatym doświadczeniem biznesowym i potencjałem do pełnienia funkcji menedżerskich najwyższego szczebla.

W ramach programu mogą aplikować Panie w wieku 35-45 lat z bogatym doświadczeniem biznesowym. Termin programu to 16-21 czerwiec 2013 r.

Program Santander Universidades pokrywa koszt udziału w programie, zakwaterowania oraz wyżywienia. Koszt podróży uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

Zgłoszenia oraz cv prosimy przesyłać do 20 marca na adres: malgorzata_ciborowska@sggw.pl

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej:

http://www.anderson.ucla.edu/x34186.xml <http://www.anderson.ucla.edu/x34186.xml>

 

Spośród nadesłanych zgłoszeń zostanie wybranych pięć kandydatur z każdego programu (decyduje kolejność zgłoszeń). Wybrane osoby będą zobowiązane do złożenia aplikacji na stronach poszczególnych programów. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu się do danego programu podejmuje Uczelnia goszcząca.

Zgodnie z wymogami Grupy Santander wybrani kandydaci są zobowiązani do wypełnienia zezwolenia na rozpowszechnienie wizerunku (wzór zezwolenia w załączeniu).

Do pobrania Oświadczenie kandydatów wzór

Strona internetowa Banku Zachodniego WBK

 

Strona internetowa Santander Universidades: http://www.santander.com/csgs/Satellite/CFWCSancomQP01/en_GB/Corporate/Sustainability/Santander-Universities-/Santander-committed-to-Higher-Education.html