Współpraca Międzynarodowa

Dla studentów

15
maja
2015

Kurs on-line Environmental Management in Europe

Biuro Współpracy Międzynarodowej informuje o kursie on-line "Environmental Management" organizowanym przez University of Copenhagen. Zapisy trwają do 1 czerwca 2015 r. Oferta skierowana jest do studentów II i III stopnia studiów.

Studencie!

Czy chciałbyś poszerzyć swoją wiedzę z zakresu nauk o środowisku na jednym z wiądących uniwersytetów w Europie?

Czy odpowiada Ci elastyczność kursu on-line, który bazuje na sprawdzonych metodach pedagogicznych zapeniających wysoką wartość naukową?

Czy chciałbyś uzyskać certyfikat ukończenia kursu wraz z wykazem ocen  dokumentujące ukończenie w pełni uznawanego kursu magisterskiego w Uniwersytecie w Kopenhadze?

Oferujemy interdyscyplinarny kurs on-line (15 ECTS) " Environmental Management in Europe", który ma na celu przekazanie solidnych podstaw do zrozumienia w jaki sposób zarządzanie środowiskiem w Europie ma zastosowanie w różnych skalach, od poziomu Unii Europejskiej do szczebli krajowych, regionalych oraz lokalnych.

 

Możesz uczestniczyć w kursie z każdego miejsca na świecie. Kurs jest uruchomiony dla studentów MSc i PhD oraz studentów kontynuujących naukę z odpowiednim przygotowaniem na poziomie BSc w dziedzinie nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych.

Kurs odbywa sie w terminie 26 sierpnia 2015 do 31 stycznia 2016. Termin pzresyłania zgłoszeń mija 1 czerwca 2015 r. w przypadku studentów MSc i PhD oraz 10 czerwca 2015 r w przypadku studentów kontynuujących naukę.

Szczegółowe informacje nt. kursu oraz aplikowanie dostępne są na stronie:  www.environmental-management.dk

KONTAKT:
Koordynator kursu:  Inez Harker-Schuch e-mail inez@plen.ku.dk