Współpraca Międzynarodowa

Dla studentów

12
grudnia
2017

ERASMUS+ kraje poza UE - NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY 2017

Biuro Współpracy Międzynarodowej informuje, że nabór na wyjazd w ramach programu ERASMUS+ do krajów poza UE jest prowadzony do 22 grudnia 2017 r. Oferta dotyczy studentów studiów magisterskich i doktoranckich.

PROGRAM ERASMUS+ (KRAJE PARTNERSKIE) zapewnia możliwość:

kandydaci z SGGW

wzięcia udziału w wymianie akademickiej na poziomie MSc, PhD oraz teaching/training staff w uczelniach partnerskich SGGW

kandydaci z uczelni partnerskich wzięcia udziału w wymianie akademickiej w SGGW

 

AKTUALNA OFERTA dla STUDENTÓW SGGW:

W aktualnym naborze dopuszcza następujące typy mobilności dla kandydatów z SGGW:
Typ Okres Długość
MSc

semestr letni 2017/2018

Albania, Rosja (Moskwa, Omsk, Stavropol), Serbia (Sremska Kamenica, Novi Sad)

5mc
PhD

semestr letni 2017/2018

(Chiny, RPA, Tajlandia)

3mc

Program oferuje:

Deadline na złożenie aplikacji: 22 grudzień 2017
 
Aplikuj:
za pośrednictwem strony: ERASMUS+ (PARTNER COUNTRIES) PROGRAM

Prosimy uważnie zapoznać się ze wszystkimi informacjami zamieszczonymi w górnym menu na stronie programu!

W celu złożenia aplikacji nalezy wejść w zakładkę SUBMIT APPLICATION.

Kontakt:

Biuro Współpracy Międzynarodowej, SGGW erasmusplus_world@sggw.pl

POWODZENIA!

ZESPÓŁ PROGRAMU ERASMUS+ (KRAJE PARTNERSKIE)
SGGW