Współpraca Międzynarodowa

Dla pracowników

14
maja
2013

Zgłaszanie tematów na wymianę osobową do protokołu wykonawczego z Republiką Austrii na lata 2014-2016

Biuro Międzynarodowych Projektów Badawczych informuje o możliwości zgłaszania tematów na wymianę osobową do protokołu wykonawczego z Republiką Austrii na lata 2014-2016.

Informacje ogólne:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) oraz Austriackie Federalne Ministerstwo Nauki i Badań Naukowych (BMWF) realizują wspólny Program Wykonawczy służący intensyfikacji współpracy naukowej obu państw poprzez wspieranie mobilności naukowców w ramach bilateralnych projektów badawczych.

Uprawnieni do zgłaszania tematów są pracownicy naukowi szkół wyższych i innych jednostek naukowych.

Warunkiem ubiegania się jest przedstawienie przedsięwzięcia naukowego, w którym będą uczestniczyć naukowcy z obu państw. Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł.

Nie ma ograniczeń w kwestii dziedzin nauki.

Okres realizacji projektu: od 1 maja 2014 r. do 30 kwietnia 2016 r.

Termin składania wniosków: do 30 września 2013 r.

Informujemy również, iż zespoły, które zostaną zakwalifikowane na listę priorytetową mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie na projekty w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwustronnej w konkursie HARMONIA z Narodowego Centrum Nauki.

Zespoły aplikujące w ramach konkursu zobowiązane są do złożenia w Biurze Międzynarodowych Projektów Badawczych załącznika 1a.

Pozostałe informacje o konkursie, w tym m.in.: procedura składania wniosków, procedura wyboru projektów, finansowanie w Polsce i Austrii oraz formularz zgłoszeniowy możecie Państwo znaleźć na stronach MNiSZW.

Osoby kontaktowe w Polsce i Austrii:

Kontakt w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

Departament Strategii

Dr inż. Jan Calak

ul. Wspólna 1/3; 00-529 Warszawa

Tel. +48 22 625 5155

Fax +48 22 628 9713

e-mail: jan.calak@nauka.gov.pl

strona internetowa:

http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/wspolpracaz-

zagranica/wspolpraca-dwustronna/mapaswiata/austria

Kontakt w Austrii (dla partnetów austriackich)

OeAD-GmbH (Österreichischer Austauschdienst)

ICM – Zentrum für Internationale Kooperation& Mobilität

Programm WTZ

Ebendorferstraße 7

A-1010 Wien

Tel. +43 (0)1/ 53408-445

Fax +43 (0)1/ 53408-499

e-Mail: wtz@oead.at

Website: www.oead.at/wtz

 

Informacje można również uzyskać w Biurze Międzynarodowych Projektów Badawczych:

Małgorzata Ciborowska, tel. 22 593-18-41, e-mail: malgorzata_ciborowska@sggw.pl