Współpraca Międzynarodowa

Dla pracowników

27
kwietnia
2015

Zaproszenie - Miedzynarodowa Konferencja Polish Scientific Networks w Warszawie

W dniach 18-20 czerwca 2015 r. w Warszawie odbędzie się konferencja Polish Scientific Networks. Termin składania abstraktów upływa 3 maja 2015 r. Konferencja organizowana jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Akademię Młodych Uczonych PAN i Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. To wyjątkowe wydarzenie kierowane jest do Polaków-badaczy przebywających aktualnie za granicą, oraz do naukowców i studentów realizujących projekty badawcze w kraju.

Głównym celem konferencji jest:
- zachęcenie Polaków z zagranicy do kontynuowania kariery naukowej w Polsce, w szczególności w oparciu o nową infrastrukturę badawczo-rozwojową w kraju,
- zachęcenie naukowców z Polski do zaangażowania się w programy współpracy międzynarodowej, m.in. w ramach programu Horizon 2020.

Więcej informacji na temat konferencji Polish Scientific Networks oraz formularz rejestracyjny można znaleźć na stronie www.polishscientificnetworks.pl. Termin zgłaszania abstraktów upływa 3 maja 2015 r.

Swoje uczestnictwo potwierdzili już: Minister Lena Kolarska-Bobińska, Prof. Maciej Żylicz, Prof. Andrzej Blikle, Dr Justyna Olko, Prof. Jerzy Paszkowski i Prof. John Zarnecki. Zaproszeni goście wezmą udział w panelach dyskusyjnych oraz wygłoszą wykłady w czterech sesjach obejmujących nauki społeczne i humanistyczne, naukę i biznes, nauki o życiu oraz nauki ścisłe. Tematy paneli dyskusyjnych dotyczyć będą m.in. roli mobilności w karierze naukowej czy współpracy nauki z przemysłem. Uczestnicy z kolei, będą mogli zaprezentować wyniki swoich badań w postaci referatów oraz prezentacji plakatowych.