Współpraca Międzynarodowa

Dla pracowników

29
czerwca
2018

WŁASNY FUNDUSZ STYPENDIALNY SGGW - zapraszamy do aplikowania

Uprzejmie informujemy, że do końca sierpnia istnieje możliwość ubiegania się o stypendium (Własny Fundusz Stypendialny SGGW) dla wyróżniających się młodych naukowców akademickich (po doktoracie, przed habilitacją) oraz doktorantów (po otwarciu przewodu doktorskiego), wyjeżdżających za granicę w celu prowadzenia badań lub kontynuacji studiów.

Zasady przyznawania środków finansowych z Własnego Funduszu Stypendialnego 2018

Wnioski należy składać do 31 sierpnia 2018 r.

Więcej informacji:
mgr inż. Katarzyna Kowalska,
Biuro Współpracy Międzynarodowej SGGW
tel: 22 59 313 13
katarzyna_kowalska@sggw.pl