Współpraca Międzynarodowa

Dla pracowników

21
listopada
2019

Spotkanie informacyjne nt. Partnerstw strategicznych w sektorze szkolnictwa wyższego – konkurs 2020.

W ramach przygotowania polskich uczelni do skorzystania z możliwości oferowanych przez program Erasmus+ w konkursie wniosków 2020 r. Narodowa Agencja Programu Erasmus+ zaprasza przedstawicieli szkół wyższych na spotkanie informacyjne o projektach Partnerstw strategicznych dla szkolnictwa wyższego, które odbędzie się 10 grudnia 2019r. w Warszawie.

Co to są Partnerstwa strategiczne?

  • projekty edukacyjne,
  • umożliwiają współpracę z uczelniami z innych krajów,
  • mają na celu podnoszenie jakości kształcenia, wdrażanie innowacyjnych metod nauczania, modernizacji programów kształcenia i przedmiotów itp.,
  • trwają 2-3 lata,
  • średnie dofinansowanie jednego projektu wynosi 230 tys. euro.

Cele wydarzenia

Przekazanie potencjalnym wnioskodawcom informacji na temat Partnerstw strategicznych w sektorze szkolnictwa wyższego, które pomogą w przygotowaniu wysokiej jakości projektów. Uczestnicy uzyskają zarówno podstawowe informacje o projektach i wnioskowaniu, jak i praktyczne wskazówki od beneficjenta programu wynikające z doświadczenia w przygotowaniu i realizacji projektu.

 

SPOTKANIE INFORMACYJNE: 10 grudnia 2019 r.

REJESTRACJA:  https://erasmusplus.org.pl/wydarzenia/spotkanie-informacyjne-o-projektach-partnerstw-strategicznych-dla-szkolnictwa-wyzszego-konkurs-wnioskow-2020-2/.