Współpraca Międzynarodowa

Dla pracowników

15
listopada
2019

PROM 2019 - NABÓR TRWA

Biuro Współpracy Międzynarodowej SGGW informuje o kontynuacji projekcie PROM - międzynarodowej wymianie stypendialnej dla doktorantów i kadry akademickiej. Projekt będzie realizowany w SGGW pomiędzy październikiem 2019 a wrześniem 2020.

PROM - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA STYPENDIALNA DOKTORANTÓW I KADRY AKADEMICKIEJ

okres trwania projektu październik 2019 - wrzesień 2020
uczestnicy (< 40 r.ż.)

doktoranci

kadra akademicka 

liczba uczestników wyjeżdząjących (SGGW) 30: 24 doktoranci, 6 kadra

liczba uczestników przyjeżdżających

20
wymiana stypendialna -

tematyka wyjazdu musi być ściśle związana z tematyką rozprawy badawczej / prowadzonymi badaniami

staż

udział w konferencji zagranicznej (w tym sesja postarowa, flash talk)

udział w szkole letniej/zimowej

uprawnione koszty

koszty podróży

koszty wizy

koszty ubezpieczenia

koszty utrzymania

koszty opłat konferencyjnych

 
REGULAMIN NABORU

NABÓR

termin naboru  OTWARTY do 9 grudnia 2019
dokumenty należy składać w Biurze Wspólpracy Międzynarodowej SGGW (budynek 8, pokój 20, pon-pt 9 -15)
WIĘCEJ INFORMACJI - DOKUMENTY APLIKACYJNE
Beneficjenci wyłaniani są w procesie kwalifikacji, której dokonuje Komisja na podstawie oceny dokumentów aplikacyjnych

 KONTAKT

kontakt SGGW:

BWM (Ewelina Belkiewicz/Małgorzata Szczęsna)

prom@sggw.pl

Program PROM jest realizowany w ramach projektu Międzynarodowa Wymiana Stypendialna Doktorantów i Kadry Akademickiej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.