Współpraca Międzynarodowa

Dla pracowników

13
maja
2013

Program UNESCO-L’OREAL International Fellowship for Young Women in Life Sciences 2014

Biuro Międzynarodowych Projektów Badawczych informuje, że po raz szesnasty 15 młodych kobiet naukowców z całego świata otrzyma prestiżowe stypendia, dzięki którym mogą kontynuować prowadzone badania w dziedzinach nauk o życiu, w wybranych przez siebie ośrodkach naukowych za granicą.

Konkurs skierowany jest do kobiet, które mają nie więcej niż 35 lat i prowadzą badania w następujących dziedzinach: biologia, biochemia, biotechnologia, rolnictwo, medycyna, farmacja i fizjologia. Warunkiem uczestnictwa jest uzyskanie stopnia doktora bądź uczestnictwo w studiach doktoranckich.
Zgłoszenia  przyjmowane są do 30 maja 2013 r. poprzez platformę internetową www.fwis.fr. Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są w serwisie UNESCO.