Współpraca Międzynarodowa

Dla pracowników

10
maja
2013

Program POLLUX – konkurs na projekty polsko-luksemburskie

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspólnie z agencją luksemburską Fonds National de la Recherche ogłaszają 2. konkurs w ramach Programu POLLUX w obszarze innovation in services.

Obszar ten obejmuje następujące zagadnienia:

  • bezpieczeństwo informacji: rozwój bezpiecznych zastosowań opartych o IT z uwzględnieniem interdyscyplinarnego charakteru sektorów wzrostu; bezpieczne usługi dla biznesu i społeczeństwa;
  • projektowanie usług dla biznesu: projektowanie i zarządzanie elastycznymi i efektywnymi strategiami usług dla biznesu i innowacyjnymi modelami biznesowymi za pomocą usług;
  • rozwój i działanie systemu finansowego: jakość usług świadczonych klientom, rozwój nowych produktów i usług, zarządzanie kanałami dystrybucji;
  • działanie sieci telekomunikacyjnych i multimediów: dystrybucja i personalizacja sygnałów satelitarnych; badania inteligentnych, samoorganizujących się sieci dynamicznych w celu usprawnienia i poprawy ciągłości transmisji.

NCBR przeznacza kwotę 1 000 000 Euro na dofinansowanie projektów polskich podmiotów, które zostaną zaakceptowane do finansowania w procedurze konkursowej.

Wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej, w języku angielskim (wnioskodawcy polscy składają dodatkowo niektóre załączniki w j. polskim), poprzez system składania wniosków on-line zarządzany przez agencję luksemburską FNR: https://grants.fnr.lu.

Termin składania wniosków upływa 4 czerwca 2013 r. o godz. 14.00 (CET).

Więcej informacji na stronie NCBiR.