Współpraca Międzynarodowa

Dla pracowników

11
lutego
2015

Otwarcie naboru wniosków w ERA-NET FACCE SURPLUS

Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu biologii produkcji biomasy i zagadnień dotyczących zrównoważonego rolnictwa.

Tematyka konkursu:

  1. Spatial targeting of land use to increase biomass production and transformation, stimulating the growth of systems for the efficient utilisation of green (plant) biomass cascading through novel transformation.
  2. Developing markets for a wide range of products and services generated through integrated food and non-food systems.
  3. Sustainable intensification of integrated food and non-food systems of agriculture, by developing integrated, systems-based approaches to land management.

Data zamknięcia naboru wniosków:

Zamknięcie naboru wniosków wstępnych: 4 marca 2015 r.

Nabór wniosków:

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny ze strony: https://www.submission-faccejpi.com/

Budżet NCBR:
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 euro.

Kontakt w NCBR:
Kinga Szymańska-Rzeźnik
tel: 22 39 07 457
e-mail:kinga.szymanska@ncbr.gov.pl
Sekcja zarządzania programami badań BIOMED
Dział Zarządzania Programami

Kontakt w sprawach finansowych:
Wojciech Gruszczyński
tel:  22 39 07 215
e-mail: wojciech.gruszczynski@ncbr.gov.pl
Sekcja Finansowania Projektów B+R.
Dział Finansowy

Link do dokumentów konkursowych:
http://www.faccejpi.com/FACCE-JPI-Home/FACCE-JPI-News/Call-for-proposals-on-Research-in-sustainable-and-resilient-agriculture

Szczegółowe informacje na stronie NCBiR: http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/facce-surplus/aktualnosci/art,3108,era-net-era-caps-otwarcie-naboru-wnioskow-w-i-konkursie-programu-era-net-facce-surplus-sustainable-and-resilient-agriculture-for.html

 

Biuro Międzynarodowych Projektów Badawczych