Współpraca Międzynarodowa

Dla pracowników

02
stycznia
2020

Konkurs Kapituły Nagrody im. Iwana Wyhowskiego na rok akademicki 2020/21

Kapituła Nagrody im. Iwana Wyhowskiego ogłasza nabór kandydatur do Nagrody Głównej i Staży Naukowych na rok akademicki 2020/21. Zgłoszenia należy przesłać do 15 LUTEGO 2020 r.

KAPITUŁA NAGRODY im. IWANA WYHOWSKIEGO ogłasza nabór kandydatur do Nagrody Głównej i Staży Naukowych

na rok akademicki 2020/2021

NAGRODA im. IWANA WYHOWSKIEGO – 12-miesięczny pobyt naukowo-dydaktyczny na 6 polskich uniwersytetach dla kandydata z zakresu nauk humanistycznych

oraz

STAŻE PRZY NAGRODZIE – 4-miesięczne pobyty badawcze na 2 polskich uniwersytetach dla kandydatów z zakresu:

– nauk społecznych

– nauk ścisłych

– nauk ekonomicznych

– nauk technicznych

– nauk rolniczych

– nauk teologicznych/religioznawstwa

– bibliotekoznawstwa

Program finansowany jest solidarnie przez 25 polskich uniwersytetów


Zgłoszenia, zawierające opis zasług i osiągnięć kandydata – od uczelni, instytutów, organizacji, instytucji,stowarzyszeń etc. lub osób prywatnych, a także zgłoszenia samych ubiegających się o Nagrodę (pod warunkiem poparcia przez uczelnie, instytuty, instytucje lub osoby zaufania publicznego) prosimy nadsyłać do Studium Europy Wschodniej do dn. 15 lutego 2020 na adres stypendia.studium@uw.edu.pl


Warunki i wymagania w załącznikach:

FOLDER

KWESTIONARIUSZ KANDYDATA – NAGRODA 2020

KWESTIONARIUSZ KANDYDATA – STAŻE NAUKOWE 2020

REGULAMIN

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU

 

KONTAKT:

Studium Europy Wschodniej UW Sekcja Szkół i Stypendiów

ul. Oboźna 7, lok. 55 tel. 22 55 21 888 ,  fax 22 55 21 887

e-mail: stypendia.studium@uw.edu.pl