Współpraca Międzynarodowa

Dla pracowników

04
sierpnia
2017

Konkurs Fundacji Dekabana. Pobyt stypendialny w Kanadzie

Biuro Współpracy Międzynarodowej informuje o ofercie stypendialnej Fundacji A.S. Dekabana na rok 2018. Oferta skierowana jest do młodych polskich naukowców (poniżej 40 roku życia) z tytułem doktora. Kwota stypendium pokrywa wydatki związane z pobytem i podróżą. Wymagana jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego. Deadline: 18 września 2017 r.

Stypendium:

  • Miejsce pobytu: The University of British Columbia, Vancouver, Kanada
  • Wysokość stypendium: $1740 CDN miesięcznie, plus dodatkowo pokrycie kosztów podróży (do $1500 CDN)
  • Wymagania: bardzo dobra znajomość języka angielskiego
  • Okres pobytu: 5 miesięcy (lipiec - grudzień 2018)
  • Ilość miejsc: 2

Termin przyjmowania dokumentów upływa 18 września 2017 r.

O Fundacji

Na początku lat 80. XX w. wybitny lekarz Anatol Dekaban wraz z małżonką Pamelą Liddle-Dekaban założyli Fundację zajmującą się udostępnianiem polskim pracownikom uniwersyteckim nowych zdobyczy naukowych i technologicznych z całego świata.

Już w 1983 r. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie podpisała porozumienie z Uniwersytetem British Columbia (UBC) w Vancouver, który został wybrany przez Państwo A. i P. Dekaban do sprawowania opieki nad stypendiami i organizacją wymiany naukowej w dziedzinie nauk rolniczych i przyrodniczych.

Procedura aplikacyjna:

Co roku strona kanadyjska na przełomie czerwca i lipca przesyła do SGGW ofertę stypendialną na następny rok akademicki. Oferta jest rozsyłana na wydziały SGGW oraz do innych uczelni rolniczo – przyrodniczych w Polsce, zaangażowanych w program. Każda z uczelni zgłasza  kandydatów na 5-miesięczne stypendia. Spośród zgłoszonych osób, Polski Komitet Fundacji wyłania najlepszych kandydatów. Lista kandydatów w ujęciu rankingowym Polskiego Komitetu Fundacji przedstawiana jest stronie kanadyjskiej, która ostatecznie nominuje stypendystów.

Formularz aplikacyjny

Zainteresowane osoby proszone są o składanie aplikacji na Wydziałach, gdzie odbędzie się preselekcja kandydatów. Aplikacja jednego kandydata z Wydziału powinna zostać przesłana do BWM (bud. 8, pok. 20) do dn. 18 września 2017 r.

KONTAKT

Małgorzata Szczęsna
Biuro Współpracy Międzynarodowej
e-mail: malgorzata_szczesna@sggw.pl
tel: (22) 59 310 46
Informacje w formie elektronicznej rozsyłane są do Dziekanów oraz Pełnomocników ds. Współpracy Międzynarodowej na Wydziałach po ogłoszeniu oferty online.
 

UWAGA: uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulacjami dot. wyjazdów zagranicznych.

Proponowane przez UBC projekty oraz opiekunowie dwóch staży naukowych dla pracowników ze stopniem doktora  na okres 5 miesięcy od stycznia do czerwca 2017r.

Wykaz tematów badawczych 2018