Współpraca Międzynarodowa

Dla pracowników

24
czerwca
2015

Konkurs Fundacji Dekabana. Pobyt stypendialny w Kanadzie

Biuro Współpracy Międzynarodowej informuje o ofercie stypendialnej Fundacji A.S. Dekabana na rok 2016. Oferta skierowana jest do młodych polskich naukowców (poniżej 40 roku życia) z tytułem doktora. Kwota stypendium pokrywa wydatki związane z pobytem i podróżą. Wymagana jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego. Deadline: 20 lipca br.

Stypendium:

  • Miejsce pobytu: The University of British Columbia, Vancouver, Kanada
  • Wysokość stypendium: $1740 CDN miesięcznie, plus dodatkowo pokrycie kosztów podróży (do $1500 CDN)
  • Wymagania: bardzo dobra znajomość języka angielskiego
  • Okres pobytu: 5 miesięcy
  • Ilość miejsc: 4

Termin przyjmowania dokumentów upływa 20 lipca 2015 r.

O Fundacji

Na początku lat 80. XX w. wybitny lekarz Anatol Dekaban wraz z małżonką Pamelą Liddle-Dekaban założyli Fundację zajmującą się udostępnianiem polskim pracownikom uniwersyteckim nowych zdobyczy naukowych i technologicznych z całego świata.

Już w 1983 r. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie podpisała porozumienie z Uniwersytetem British Columbia (UBC) w Vancouver, który został wybrany przez Państwo A. i P. Dekaban do sprawowania opieki nad stypendiami i organizacją wymiany naukowej w dziedzinie nauk rolniczych i przyrodniczych.

Procedura aplikacyjna:

Co roku strona kanadyjska na przełomie czerwca i lipca przesyła do SGGW ofertę stypendialną na następny rok akademicki. Oferta jest rozsyłana na wydziały SGGW oraz do innych uczelni rolniczo – przyrodniczych w Polsce, zaangażowanych w program. Każda z uczelni zgłasza  kandydatów na 5-miesięczne stypendia. Spośród zgłoszonych osób, Polski Komitet Fundacji wyłania najlepszych kandydatów. Lista kandydatów w ujęciu rankingowym Polskiego Komitetu Fundacji przedstawiana jest stronie kanadyjskiej, która ostatecznie nominuje stypendystów.

Formularz aplikacyjny

Zainteresowane osoby proszone są o składanie aplikacji na Wydziałach, gdzie odbędzie się preselekcja kandydatów. Aplikacja jednego kandydata z Wydziału powinna zostać przesłana do BWM (bud. 8, pok. 20) do dn. 20 lipca 2015 r.

KONTAKT

Małgorzata Szczęsna
Biuro Współpracy Międzynarodowej
e-mail: malgorzata_szczesna@sggw.pl
tel: (22) 59 310 46
Informacje w formie elektronicznej rozsyłane są do Dziekanów oraz Pełnomocników ds. Współpracy Międzynarodowej na Wydziałach na przełomie czerwca i lipca.
 

UWAGA: uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulacjami dot. wyjazdów zagranicznych.

 

Poniżej wykaz tematów badawczych objętych stypendium w roku 2016.

DEKABAN FOUNDATION SCHOLARSHIPS

Proponowane przez UBC projekty oraz opiekunowie dwóch staży naukowych dla pracowników ze stopniem doktora  na okres 5 miesięcy od czerwca/lipca do listopada/grudnia  w 2016 roku.

 

1.   Siyun  Wang  siyun.wang@ubc.ca
http://www.landfood.ubc.ca/person/siyun­‐wang/

Non-­typhoidal  Salmonella  is  a  foodborne  bacterial  pathogen  of  global  public health importance.  This  project  in  the  laboratory  of  molecular  food  safety  at  UBC  will  use  microbial  genomics  techniques  to  develop  biological  control  methods  to  reduce  the  presence  and  growth  of  Salmonella  in  food  products.  The  ultimate  goal  is  to  reduce food  recalls  associated  with  Salmonella  contaminations  and  the  disease  burden  associated with  Salmonella  infections.

 

2.  Yvonne  Lamers  yvonne.lamers@ubc.ca
http://www.landfood.ubc.ca/person/yvonne-­lamers/

(i) Vitamin   B12   status   assessment   in   newborns   to   determine   rate   of   vitamin   B12 deficiency  second  to  maternal  deficiency
(ii) Functional  biomarkers  for  vitamin  B6  deficiency­- method  set  up  and  validation.

 

3.   Simone  Diego  Castellarin  simone.castellarin@ubc.ca
http://www.landfood.ubc.ca/person/simone­‐castellarin/

  1. Origin   and   movement   of   the   ripening   signal   within   the   berry   in   Vitis   vinifera   L.

Ripening  is  characterized  by  a  major  role  of  the  phloem  in  providing  the  berry  with   water  and  solutes.We  aim  to  compare  changes  in  transcript  profiles  and  metabolite profiles  in  phloem  cells,  in  mesocarp  cells  that  surround  the  phloem  vasculature, and in cells  that  are  far  from  the  vasculature  in  berries  that  are  at  initial  stages  of  ripening. Those  cells  will  be  isolated  using  Laser  Microdissection  (LM)  and  analyzed  using metabolite,   quantitative   PCR   (qPCR)   and   transcriptomic   platforms.   The  analysis   of the spatiotemporal   changes   in   metabolite   concentration   and   gene  expression  across cell  layers  and  tissues,  will  allow  us  to  establish  in  which  tissue  or  cell  type  the ripening  signal  originates  and  the  pattern  of  molecular  events  related  to   ripening   that are specific   to   particular   tissues   vs.   those   that   commonly   occur  across  tissues.

  1. Role  of  ABA  and  Ethylene  genes  in  the  berry  metabolic  response to  water deficit  in  grapevine  (Vitis  vinifera  L.).

ABA  is  a  key  regulator  of  berry  ripening  in  grapevine.  Despite grapevine  berry  is  non­ climacteric,  several  ethylene  genes  are  expressed  in  its  tissues  during  ripening.
The organization  of  ABA  and  Ethylene  genes  in  the  grapevine  genome  will  be  carried  out  via  in  silico  analysis.  The  expression  of  the  genes  related  to  ABA  and  Ethylene  biosynthesis  and  signaling  will  be  analysed  during  berry  development  and  in  berries  of  grapevines  subjected  to  water  deficit.  Berry  transciptome  datasets  obtained  from  irrigated  and  non­ irrigated  vines  have  been  produced  though  RNA­ sequencing   analyses  and  are  ready  to  be  analysed.

 

4.  Ronaldo  Cerri ronaldo.cerri@ubc.ca
http://www.landfood.ubc.ca/person/ronaldo­‐cerri/

  1. The  scholar will  participate  in  collaborative  research  in  the  areas  of  dairy  cattle  production  and  reproduction.  He/she  will  also  be  involved  with  the  basic  management  activities  of  the  daily  dairy  operations.
  2. The scholar  may  also  be  involved  with  studies  designed  to evaluate  the  effect  of  the  response  on  endometrial   gene  expression  of  lactating  dairy  cows  during  the  early  stages  of embryonic  development.

 

5. Marina  von  Keyserlingk  marina.vonkeyserlingk@ubc.ca
http://www.landfood.ubc.ca/person/marina­‐von­‐keyserlingk/

Dr  von  Keyserlingk’s  work  has  focused  on  determining  the  impact  of  current  on  farm management  practices  on  animal  welfare  and  implementing  practical  solutions. Her  work focuses  on  evaluating  current  environmental  designs  and  management  practices used  to  house and  manage  dairy  cattle. She  has  also  recently  expanded  her  focus  to  further  the  understanding of  the  role  of  personality  on  copying  styles  in  dairy  cattle,  including  around  the  time  of  parturition  when  they  are  most  vulnerable  to  illness.