Współpraca Międzynarodowa

Dla pracowników

27
listopada
2019

Konferencja Eurleague for Life Sciences, Uppsala 2019

W dniach 14-16 listopada 2019 w Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) odbyły się równocześnie dwie międzynarodowe konferencje: doroczna konferencja przedstawicieli uniwersytetów należących do EuroLeague for Life Sciences (ELLS) oraz Studencka Konferencja Naukowa ELLS. W konferencjach wzięli udział przedstawiciele uczelni europejskich oraz partnerów zrzeszonych w ELLS (rektorzy, prorektorzy, dziekani, profesorowie). Spotkanie w Uppsali zakończyło trzyletni okres prezydencji SGGW w sieci ELLS (2017-2019).

Euroleague for Life Sciences (ELLS) jest organizacją zrzeszającą wiodące uczelnie rolniczo-przyrodnicze w Europie, do której należą:

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wageningen University, Holandia
 • University of Natural Resources and Applied Life Sciences w Wiedniu, Austria
 • Czech University of Life Sciences w Pradze, Czechy
 • University of Hohenhaim, Niemcy
 • Swedish University of Agricultural Sciences, Szwecja
 • University of Copenhagen, Dania

oraz na świecie:

 • China Agricultural University, Chiny
 • Hebrew University of Jerusalem, Food and Environment, Izrael
 • Lincoln University, Nowa Zelandia.

Uczelnie współpracują w zakresie zarządzania zasobami naturalnymi, nauk rolniczych i leśnych, nauk przyrodniczych, nauk o żywieniu i nauk o środowisku naturalnym. Celem ELLS jest przygotowanie i prowadzenie wspólnych programów badawczych i dydaktycznych, ułatwianie mobilności studentów i nauczycieli akademickich przez uproszczenie stosowanych procedur oraz zapewnienie wysokiej jakości nauczania. 

Czwartek i piątek (14-15 listopada) były dniami intensywnej pracy zarządu Euroleague for Life Sciences oraz pracowników uczelni należących do ELLS. Omawiano sprawy związane z funkcjonowaniem sieci oraz przedstawiono działania wszystkich grup (tzw. subject area i suport teams) oraz ich plany na kolejny rok.  Uczestnicy konferencji wysłuchali prelekcji związanej z tematem przewodnim konferencji ”Research and Education in a Globalized World – the role of European Life Sciences Universities and European University’s networks”  jak również uczestniczyli w warsztatach poświęconych następującym zagadnieniom:

 1. Global development perspective
 2. How to be an attractive university network in a changing academic landscape
 3. International classroom

 W ceremonii otwarcia i zamknięcia obydwu konferencji uczestniczyli prof. Maria Knutson Wedel, Kanclerz SLU jak również przedstawiciele władz SGGW w Warszawie: prof. Kazimierz Banasik – Prorektor ds. Rozwoju oraz prof. Michał Zasada – Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej.

15-16 listopada to czas studenckiej konferencji ELLS z tematem wiodącym „Managing Broad Environmental Interests for a Sustainable World”. W konferencji uczestniczyło ponad 200 studentów uczelni ELLS, którzy wygłosili ponad 100 referatów w czterech sesjach tematycznych

 • The future use of natural resources
 • Green entrepreneurship
 • Solutions for an urban ecosystem
 • Innovations in the food chain

SGGW reprezentowała grupa 14 studentów. Spotkanie zakończyło wręczenie nagród w obydwu kategoriach (prezentacje ustne, postery). Konferencja studencka cieszyła się dużym zainteresowaniem studentów i ich opiekunów, czego dowodem były ożywione dyskusje w trakcie i po zakończeniu konferencji. Większość uczestników obiecywała, że spotka się na następnej konferencji ELLS, która odbędzie się w roku 2020 w University of Natural Resources and Applied Life Sciences w Wiedniu, Austria w dniach 19-21 listopada 2020.