Współpraca Międzynarodowa

Dla pracowników

13
lutego
2015

Jak zdobyć środki na m in. udział w konferencjach?

Jak dostać się do międzynarodowego zespołu wiodących naukowców?

Gdzie można zdobyć środki na udział w konferencjach, organizację szkół letnich, wymianę pracowników; wizyty eksperckie, szkolenia?

 

Odpowiedź: należy złożyć aplikację na projekty typu TWINNING w programie Horyzont 2020 – koordynatorem mogą być tylko instytucje z krajów:

 Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta,  Polska , Portugalia, Rumunia, Słowacja i Słowenia.

 

Więcej infornacji pod adresem: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-twinn-2015.html

 

Biuro Międzynarodowy Projektów Badawczych zaprasza zainteresowanych na indywidulane spotkania informacyjne.

Prosimy o ustalania terminów spotkań telefonicznie (5931041 lub 50) lub drogą elektroniczną (irp@sggw.pl)