Współpraca Międzynarodowa

Dla pracowników

30
marca
2015

Granty na granty – nabór 2015 już otwarty

Program „Granty na granty – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej” – nabór wniosków w ramach II edycji.

Trwa nabór wniosków w programie "Granty na granty", który skierowany jest do instytucji, które zamierzają podjąć się roli koordynatora w planowanym projekcie w programie Horyzont 2020. Grant przeznaczony jest na pokrycie kosztów przygotowania wniosku.

Szczegółowe informacje dotyczące konkuru dostepne są na stronie MNiSW http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/program-granty-na-granty-wsparcie-polskich-koordynatorow-w-programach-badawczych-unii-europejskiej-nabor-wnioskow-w-ramach-ii-edycji.html oraz w Biurze Międzynarowoych Projektów Badawczych:

Agnieszka Wojciechowska De Cokere, agnieszka_wojciechowska@sggw.pl, tel. 22 59 310 50

Sylwia Kosmala, sylwia_kosmala@sggw.pl, tel. 22 59 310 41