Współpraca Międzynarodowa

Dla pracowników

16
marca
2015

Granty indywidualne Marii Curie-Skłodowskiej – konkurs już otwarty

Komisja Europejska otworzyła nabór wniosków na indywidualne granty wyjazdowe dla naukowców ze stopniem doktora lub doświadczeniem badawczym min. 4 lata.

Konkurs jest adresowany do doświadczonych naukowców, którzy w dniu zamknięcia konkursu mają więcej niż 4 lata doświadczenia w prowadzeniu badań lub stopień doktora. Są to granty wyjazdowe, na okres od 12 do 24 miesięcy do dowolnego kraju w UE lub stowarzyszonym z programem Horyzont 2020 (European Fellowhips) lub do kraju trzeciego z obowiązkową roczną fazą reintegracyjną w dowolnym kraju europejskim (Global Fellowships).

Wnioski składane są elektronicznie poprzez Portal uczestnika przez zainteresowanego naukowca w porozumieniu z instytucją przyjmującą.

Dane konkursowe:
Identyfikator konkursu: H2020-MSCA-IF-2015
Termin składania wniosków: 10.09.2015 r, 17:00
Link do strony konkursu (dokumentacja konkursowa, elektroniczny system składania wniosków): https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2015.html

Kontakt w Biurze Międzynarodowych Projektów Badawczych:

Agnieszka Wojciechowska De Cokere, agnieszka_wojciechowska@sggw.pl, tel. 310 50

Sylwia Kosmala, sylwia_kosmala@sggw.pl, tel. 310 41