Współpraca Międzynarodowa

Dla pracowników

19
marca
2015

Fulbright Specialist Program - Last call for applications!

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta (fulbright.edu.pl) przypomina, iż 1 kwietnia, 2015 r. upływa termin składania wniosków zgłoszeniowych na goszczenie naukowca w ramach Programu Fulbright Specialist w roku akademickim 2014/2015 (do końca września) lub w roku akademickim 2015/16 (październik 2015-wrzesień 2016). Nabór wniosków trwa do wyczerpania środków finansowych.

Instytucje zainteresowane goszczeniem amerykańskiego specjalisty mogą wnioskować o jego przyjazd na okres od 2 do 6 tygodni, maximum 42 dni.

Program Fulbright Specialist ma na celu rozszerzenie współpracy między polskimi instytucjami naukowo-badawczymi, a amerykańskimi naukowcami.

Działania stypendysty w ramach Fulbright Specialist Award obejmują:

  • krótkoterminowe prowadzenie wykładów, seminariów, szkoleń dla nauczycieli, konferencji lub warsztatów, 
  • współpracę przy planowaniu programu nauczania. 


Koszty uczelni związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i transportem osoby zaproszonej. na terenie kraju, mogą zostać pokryte przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta w miarę dostępności środków finansowych. Strona zapraszająca zobowiązana jest do przedstawienia szczegółowego kosztorysu pobytu stypendysty.

Wymagane dokumenty:

Kopię formularza zgłoszeniowego należy przesłać drogą elektroniczną do koordynatora programu oraz pocztą tradycyjną na adres biura Komisji Fulbrighta do 1 kwietnia 2015. Decyduje data stempla pocztowego.

Zgłoszenia dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zachęcamy do udziału w konkursie, który jest niepowtarzalną okazją zacieśnienia polsko-amerykańskich relacji naukowych oraz wymiany wiedzy i doświadczeń.
 

Formularz aplikacyjny

 

KONTAKT:
Anna Ostrowska: anna.ostrowska@fulbright.edu.pl
Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
K.I. Gałczyńskiego 4
00-362 Warszawa