Współpraca Międzynarodowa

Dla pracowników

30
marca
2016

ERA Fellowships

ERA Fellowships – przesunięty termin składania wniosków

Do 8 kwietnia został przedłużony termin składania wniosków do programu ERA Fellowships. Jest on przeznaczony dla menedżerów nauki z instytucji badawczych, organizacji finansujących badania naukowe lub instytucje szkolnictwa wyższego w UE 13 państw, w tym z Polski.

 

Program „ERA Fellowships” ma na celu budowanie i wzmocnienie  umiejętności w dziedzinie zarządzania w organizacjach naukowych, tworzenie sieci i współpracy między ośrodkami badawczymi, organizacjami finansowania badań naukowych i szkół wyższych. W jego ramach przewidziano sześciotygodniowe staże w niemieckich instytucjach.

Szczegóły na stronie niemieckiego ministerstwa.