Współpraca Międzynarodowa

Dla pracowników

02
października
2014

Dzień informacyjny „Food Security” - Horyzont 2020

Biuro Międzynarodowych Projektów Badawczych zaprasza na Dzień Informacyjny dotyczący 2. konkursu w obszarze Food Security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime research and the bioeconomy.

Spotkanie odbędzie się 14. października 2014 w Warszawie w budynku  SGGW przy ulicy Rakowieckiej 30.

Prelegentem z Komisji Europejskiej będzie dyrektor Antonio Di Giulio odpowiedzialny za ten obszar w DG R&I z Brukseli, przedstawi aktualny konkurs i jego zasady (wykład w jęz. angielskim bez tłumaczenia). Profesor Lech Michalczuk z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach – koordynator i partner  wielu projektów w programach ramowych i wielokrotny ewaluator wniosków w tym w H2020; przedstawiciele MNiSzW podejmą tematykę synergii H2020 z FS, oraz partnerstwa publiczno -prywatnego w obszarze bioprzemysłu. Informacje o projektach z infratruktury badawczej w H2020 oraz aspekty finansowe w H2020 przedstawia eksperci KPK

Udział jest bezpłatny ale wymaga rejestracji. Rejestracja oraz program dostepne są pod adresem: http://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-informacyjny-do-2-konkursu-w-food-security-w-programie-horyzont-2020

Serdecznie zapraszamy!