Współpraca Międzynarodowa

Aktualności

01
października
2019

Delegacja z Tajwanu na Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020 w SGGW

Z okazji Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020 SGGW gościła kilkunastu gości zagranicznych, w tym trzyosobową delegację z National Pingtung University of Science and Technology.

W skład delegacji z National Pingtung University of Science and Technology (Tajwan) wchodzili: Prezdent, Prof. Chang-Hsien Tai, Dziekan Biura Spraw Międzynarodowych, Associate Professor Pomin Li i Kierownik Biura Badań i Rozwoju, Associate Professor Shao-Yang Hu. Delegacji towarzyszyła pani Lika Liu z Biura Gospodarczego i Kulturalnego Tajpej w Polsce.

28 września delegacja uczestniczyła w spotkaniu roboczym z Prorektorem ds. Współpracy Międzynarodowej, prof. dr hab. Michałem Zasadą, kierownikim Biura Współpracy Międzynarodowej oraz przedstawicielami wydziałów. Omówiono możliwości nawiązania współpracy w ramach programu podwójnego dyplomu oraz programów oferowanych przez Narodową Agencję współpracy Międzynarodowej NAWA, w celu rozszerzenia istniejącej wymiany akadmickiej studentów w oparciu o MoU.

Kolejnego dnia miało miejsce oficjalne spotkanie z JM Rektorem, prof. dr hab. Wiesławem Bielawskim, oprowadzanie po kampusie Uczelni, z uwzględnieniem sadów, Centrum Wodnego, Wydziału o Żywnieniu Człowieka oraz akademików, zakończone udziałem w kolacji z okazji Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020, z udziałem przedstawicieli władz Uczelni, wydziałów, instytutów, a także gości zagranicznych.