Współpraca Międzynarodowa

Aktualności

14
października
2019

BUP Mobility Grant Programme for Young Researchers

Biuro Współpracy Międzynarodowej informuje o możliwości aplikowania o grant dla młodych naukowców. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 października 2019 r.

Celem BUP Mobility Grant Programme jest rozwój i wzmocnienie współpracy między młodymi naukowcami w regionie Morza Bałtyckiego. Dotacja ma na celu wsparcie młodych naukowców z uniwersytetów członkowskich BUP w ich badaniach nad zrównoważonym rozwojem. Zwycięzca grantu zostanie zaproszony do przedstawienia badań na konferencji BUP lub innym wydarzeniu. Będzie to okazja do rozpowszechniania wyników, pomysłów i tworzenia sieci współpracy.

Zasady przyznania grantu i procedura aplikacji

Dotacja jest skierowana do młodych naukowców (reprezentujących dowolną dyscyplinę) - doktorantów i naukowców do 7 lat po habilitacji.

Wnioski będą oceniane przez Komitet Naukowy Uniwersytetu Bałtyckiego według następujących kryteriów:
• Oryginalność: stopień, w jakim proponowany projekt wskazuje na nowe, oryginalne pomysły dotyczące zrównoważonego rozwoju; uchwycenie i rozwój koncepcji zrównoważonego rozwoju w unikalnych i nieoczekiwanych kierunkach;
• Oświadczenie o planie współpracy z uniwersytetem przyjmującym podczas pobytu w nim jako badacz gościnny oraz, w stosownych przypadkach, o współpracy z innymi partnerami w regionie Morza Bałtyckiego;
• Projekty uznane za mające potencjał przekraczania tradycyjnych granic dyscyplinarnych mogą otrzymać wyższą ocenę;
Proponowany projekt badawczy musi być bezpośrednio powiązany z obszarem zrównoważonego rozwoju i regionu Morza Bałtyckiego.
• Czas spędzony w uczelni goszczącej wynosi minimum jeden miesiąc (a okres przyznania grantu powinien zakończyć się nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r. )
• Wymagane jest zaproszenie od uniwersytetu goszczącego.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 października 2019 r. Podpisany formularz wniosku zawierający wszystkie załączniki należy zeskanować i przesłać pocztą elektroniczną do Christiana Anderssona w sekretariacie koordynującym BUP.

Więcej informacji

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną internetową.