Współpraca Międzynarodowa

Aktualności

25
listopada
2013

Bio - based industries

W dniu 22 listopada 2013 r. odbył się w SGGW, dzień informacyjny na temat partnerstwa publiczno – prywatnego „Bio – based Industries”, zorganizowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, we współpracy z Biurem Międzynarodowych Projektów Badawczych SGGW.

W dniu 22 listopada 2013 r. odbył się w SGGW, dzień informacyjny na temat partnerstwa publiczno – prywatnego „Bio – based Industries”, zorganizowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, we współpracy z Biurem Międzynarodowych Projektów Badawczych SGGW.

W spotkaniu udział wzięli: Dyrektor Departamentu Strategii MNiSZW, Pan Mateusz Gaczyński, dyrektor KPK, dr Andrzej Siemaszko, przedstawiciel Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Pani Izabela Rzepczyńska, przedstawiciele partnerstwa publiczno – prywatnego, Pan Ward Mosmuller, Pani Kåre Riis Nielsen, Pani Annita Westenbroek, przedstawiciele uniwersytetów, członkowie paneli związanych z biogospodarką:
Rektor Politechniki Łódzkiej, Prof. Stanisław Bielecki, Zastępca Dyrektora Instytutu Technologii Drewna, prof. Ewa Ratajczyk, Politechnika Wrocławska, dr Emilia den Boer oraz Koordynator Platformy Technologicznej Biopaliw i Biokomponentów,
dr Krzysztof Biernat.

SGGW reprezentowali: Pełnomocnik Rektora ds. Międzynarodowych Projektów Badawczych, prof. Kazimierz Banasik, Kierownik Biura MPB, Pani Agnieszka Wojciechowska De Cokere oraz pracownik Biura MPB, Pani Sylwia Kosmala,  jak również przedstawiciele kilku Wydziałów.

Podczas dnia informacyjnego omówiono zasady partnerstwa – publiczno prywatnego
w nowym programie ramowym UE - Horyzont 2020 oraz inicjatywy partnerstwa „The Bio-based Industries”, tematu bardzo ważnego z punktu widzenia zrównoważonego wzrostu w Europie oraz dla SGGW ze względu na jej profil.
Prezentacje z dnia informacyjnego są dostępne pod adresem:
http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/imprezy/i.html?id=5077