Współpraca Międzynarodowa

Aktualności

24
czerwca
2019

Baltic University Programme VII PhD Students Training w Rogowie

Biuro Współpracy Międzynarodowej informuje o możliwości wzięcia udziału w szkoleniu organizowanym we współpracy z BUP Center for Poland i sekretariatem BUP przy Politechnice Łódzkiej.

Celem szkolenia jest umożliwienie doktorantom z krajów sieci BUP spotkania i omówienia problemów naukowych ze szczególnym uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju w kontekście interdyscyplinarnym, międzynarodowym, wielokulturowym i regionalnym. Szkolenie odbędzie się w dniach 24–28 listopada 2019 r. z udziałem 30 doktorantów (10 z dziedziny inżynierii, 10 z dziedziny nauk społecznych / humanistycznych i 10 z dziedziny nauk przyrodniczych / nauk o środowisku) i zespołu ekspertów. Program szkolenia obejmuje: wykłady, warsztaty, prezentacje doktorantów, indywidualne konsultacje z pracy doktorskiej z międzynarodowymi ekspertami.

Akceptowane będą wyłącznie osoby, które ukończyły co najmniej pierwszy rok studiów doktoranckich.
 
Niezbędne dokumenty:
 · Formularz aplikacyjny dla doktorantów BUP - do ściągnięcia TUTAJ
· Wstępna prezentacja pracy doktorskiej (15 slajdów)
· Podsumowanie pracy doktorskiej (tytuł, afiliacja, nazwisko promotora, opis pracy)
· Lista osiągnięć naukowych (referaty, udział w konferencjach naukowych, kursach, szkoleniach itp.)
· Pisemna rekomendacja promotora
 
Zgłoszenia należy przesyłać do BUP Polish Center baltlodz@info.p.lodz.pl do 30 września 2019 roku.

Szkolenie jest bezpłatne, uczestnicy muszą jednak pokryć wszystkie koszty podróży do i z Warszawy (skąd zorganizowany będzie transport do Rogowa).

Zapraszamy do aplikowania!