Współpraca Międzynarodowa

Aktualności

02
listopada
2020

APLIKUJ do programu wymiany osobowej studentów i naukowców

BWM zaprasza studentów i naukowców SGGW do aplikowania do programu wymiany osobowej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA w ramach współpracy bilateralnej.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej NAWA uruchomiła nabór – oferta wyjazdowa, dotycząca roku akademickiego 2021/2022, skierowana jest do studentów i naukowców.

STUDENCI

Wyjazdy w ramach programu mogą trwać od 5 dni do 12 miesięcy w danym roku akademickim.

Program wymiany akademickiej jest realizowany m.in. z: Białorusią, Bułgarią, Chinami, Chorwacją, Czechami, Egiptem, Japonią, Kazachstanem, Macedonią Północną, Rumunią, Serbią, Słowacją, Słowenią, Tajwanem, Ukrainą, Węgrami, Wietnamem.

Jeśli umowa międzynarodowa przewiduje wypłatę stypendium przez stronę wysyłającą, Program zapewnia finansowanie stypendium na pokrycie kosztów utrzymania Beneficjenta związanych z jego pobytem w zagranicznym ośrodku goszczącym w wysokości uzależnionej od kraju pobytu oraz etapu kariery akademickiej Beneficjenta.

W przypadku, gdy umowa międzynarodowa przewiduje wypłatę stypendium przez stronę przyjmującą, wypłata stypendium dokonywana jest przez stronę przyjmującą, w trybie i wysokości przewidzianej przepisami kraju przyjmującego.

Nabór prowadzony jest wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do dnia 18 grudnia 2020 r. do godziny 15:00 chyba że w przypadku wnioskowania do danego kraju w Regulaminie wskazano inną datę.

Szczegółowe informacje o naborze. Regulamin programu

NAUKOWCY

Wyjazdy w ramach programu mogą trwać od 5 dni do 12 miesięcy w danym roku akademickim.

Program wymiany akademickiej jest realizowany m.in. z: Białorusią, Bułgarią, Chinami, Czechami, Egiptem, Grecją, Japonią, Kazachstanem, Rumunią, Serbią, Słowacją, Słowenią, Ukrainą, Węgrami, Wietnamem.

Nabór prowadzony jest wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do dnia 18 grudnia 2020 r. do godziny 15:00 chyba że w przypadku wnioskowania do danego kraju w Regulaminie wskazano inną datę

Szczegółowe informacje o naborze. Regulamin programu

 

ZAPRASZAMY!