SGGW

16
lipca
2020

Wręczenie odznaczeń państwowych i resortowych oraz dyplomów doktorom habilitowanym w SGGW

16 lipca 2020 r. odbędzie się w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, pod przewodnictwem Jego Magnificencji Rektora prof. dr. hab. Wiesława Bielawskiego, uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych oraz dyplomów doktorom habilitowanym. Wręczone zostaną również Medal Instytutu Agronomicznego w Marymoncie oraz Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla SGGW”. Ze względu na stan epidemiczny i obowiązujące w tym zakresie procedury bezpieczeństwa, wydarzenie ma charakter zamknięty.