SGGW

01
października
2019

Wręczenie nominacji prodziekanom

1 października 2019 roku rektor SGGW prof. dr hab. W. Bielawski wręczył nominacje prodziekanom wydziałów. Uroczystość odbyła się w Sali Kominkowej Pałacu Rektorskiego.

Nominowani prodziekani:

Wydział Rolnictwa i Biologii – dr hab. Wojciech Borucki, prof. SGGW; dr inż. Leszek Sieczko

Wydział Medycyny Weterynaryjnej – dr hab. Piotr Jurka, prof. SGGW; dr hab. Michał Godlewski, prof. SGGW

Wydział Leśny – dr inż. Arkadiusz Gruchała; dr inż. Michał Orzechowski

Wydział Ogrodnictwa i Biotechnologii – prof. dr hab. Wojciech Pląder; dr hab. Ewa Zaraś-Januszkiewicz

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska – dr inż. Małgorzata Wdowska; dr hab. inż. Grzegorz Majewski, prof. SGGW

Wydział Technologii Drewna – dr hab. Piotr Borysiuk, prof. SGGW

Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt – dr Maciej Kamaszewski

Wydział Ekonomiczny – dr Katarzyna Czech, dr Marcin Ratajczak

Wydział Technologii Żywności – dr inż. Anna Bzducha-Wróbel

Wydział Żywienia Człowieka – dr hab. Dominika Guzek, prof. SGGW

Wydział Inżynierii Produkcji – dr inż. Michał Awtoniuk

Wydział Socjologii i Pedagogiki – dr hab. Beata Maria Nowak, prof. SGGW

Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki – dr Diana Dziewa-Dawidczyk