SGGW

23
czerwca
2015

Własny Fundusz Stypendialny SGGW na rok akademicki 2015/2016

Informacje o naborze na rok akademicki 2015/2016

Na podstawie uchwały nr 53-2010/2011 Senatu SGGW z dnia 20 czerwca 2011 z uwzględnieniem uchwały nr 64- 2012/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie własnego funduszu stypendialnego SGGW uprzejmie informujemy, iż istnieje możliwość ubiegania się o stypendium dla wyróżniających się młodych naukowców akademickich (po doktoracie, przed habilitacją) oraz doktorantów (po otwarciu przewodu doktorskiego), wyjeżdżających za granice w celu prowadzenia badań lub kontynuacji studiów.

Pracownicy i doktoranci proszeni są o składanie wniosków w Biurze Prorektora ds. Współpracy Międzynarodowej (Rektorat, I piętro).

Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje JM Rektor SGGW.

Zasady Przyznawania środków finansowych z Własnego Fundusz Stypendialnego 2015

Wnioski należy składać do 20 lipca 2015 r.

Więcej informacji:

Katarzyna Kowalska,

tel: 22 59 324 00,

katarzyna_kowalska@sggw.pl