SGGW

14
lipca
2017

Wizyta delegacji z Indii

W dniu 11 lipca 2017 r. w SGGW gościli przedstawiciele Ministerstwa Przemysłu Przetwórstwa Żywności Republiki Indii z Minister Smt Sadhvi Niranjan Jyoti na czele.

Gościom z zagranicy towarzyszył H.E. Ajay Bisaria, ambasador Republiki Indii. Władze SGGW reprezentował prorektor ds. współpracy międzynarodowej prof. dr hab. Michał Zasada. Delegacja przybyła do Warszawy, aby zorientować się w nowych technologiach produkcji żywności oraz zaprosić na międzynarodowe targi produkcji i bezpieczeństwa żywności.

Podczas spotkania szeroko dyskutowano na temat nowych technologii produkcji i przetwarzania żywności. Obszernej informacji na temat technologii opracowanych przez Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW udzielił dr inż. Marcin Kurek z Katedry Techniki i Projektowania Żywności WNoŻCziK.  Dr hab. Ewa Jakubczyk prof. SGGW, prodziekan Wydziału Nauk o Żywności przedstawiła z kolei prezentację pt. Technologie w przetwórstwie żywnościowym.