SGGW

14
marca
2014

Wizyta delegacji Republiki Południowej Afryki w SGGW

W dniu 13 marca 2014 roku wizytę w SGGW złożył Minister Rozwoju Wsi i Reformy Rolnej Republiki Południowej Afryki-Pan Gugile Nkwinti w towarzystwie przedstawicieli Ministerstwa, Pani Leony Archary oraz Pana FF Ggiba.

W dniu 13 marca 2014 roku wizytę w SGGW złożył Minister Rozwoju Wsi i Reformy Rolnej Republiki Południowej Afryki-Pan Gugile Nkwinti w towarzystwie przedstawicieli Ministerstwa, Pani Leony Archary oraz Pana FF Ggiba.

W imieniu JM Rektora delegację przyjął Pełnomocnik Rektora ds. Międzynarodowych Projektów Badawczych-Prof. dr hab. Kazimierz Banasik.

W spotkaniu uczestniczyli: Dziekan Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu-Prof. dr hab. Katarzyna Niemirowicz-Szczytt, Dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach-Prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka, Prodziekan ds. nauki Wydziału Rolnictwa i Biologii-Prof. dr hab. Józef Chojnicki, Kierownik Biura Międzynarodowych Projektów Badawczych-Pani Agnieszka Wojciechowska De Cokere, przedstawiciel Biura Współpracy Międzynarodowej-Pani Marta Tymińska oraz Pani Małgorzata Ciborowska-Asystentka Pełnomocnika Rektora ds. Międzynarodowych Projektów Badawczych.

Tematem spotkania było omówienie oferty anglojęzycznych studiów magisterskich jakie oferuje SGGW oraz ewentualnej przyszłej współpracy.
Podczas spotkania Pani A. Wojciechowska De Cokere przedstawiła krótką prezentację na temat Uczelni.