SGGW

09
stycznia
2018

W SGGW powstanie nowoczesne Centrum Badawczo-Rozwojowe Żywności i Żywienia

W SGGW powstanie nowoczesne Centrum Badawczo-Rozwojowe Żywności i Żywienia. Umowę w tej sprawie podpisali dziś wicemarszałek województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego prof. dr hab. Wiesław Bielawski.

Centrum powstanie dzięki funduszom unijnym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego uczelnia otrzyma prawie 33 mln zł, które przeznaczy na zakup nowoczesnej aparatury badawczej. 

Wicemiarszałek województwa Janina Owa Orzełowska podkreśliła, że budowa centrum to duży i niezwykle istotny projekt nie tylko dla uczelni, ale też dla mieszkańców Mazowsza. Dziś dużo mówimy o środowisku, w którym żyjemy, ale też o jakości żywności, jaka gości na polskich stołach. Badania przyczynią się do produkcji bezpiecznej żywności o wysokiej jakości, zwiększania efektywności produkcji, a także wzrostu konkurencyjności polskiej żywności”.

Prace nad bezpieczeństwem żywności prowadzić będą dwa wydziały SGGW: Wydział Nauk o Żywności oraz Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji. Naukowcy będą wspierać biznes w opracowaniu i wdrażaniu innowacyjnych produktów i usług na rynku rolno-spożywczym. Obejmie ono głównie prace na rzecz rozwoju rynku mięsa, mleka i produktów mlecznych, przetwórstwa warzyw i owoców, piekarskiego, żywności prozdrowotnej, koncentratów spożywczych i sektora napojów.