SGGW

18
grudnia
2018

Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej

Dziekan i Rada Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zapraszają na uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej prof. dr. inż. Józefa Prończuka – pioniera łąkoznawstwa polskiego.

Uroczystość odbędzie się 19 grudnia 2018 r. o godz. 14.30 w Zakładzie Przyrodniczych Podstaw Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie (budynek 33, II piętro).

 

Profesor Józef Prończuk (1911-2017) był najdłużej żyjącym profesorem w 200-letnich dziejach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Pracę w SGGW w Katedrze Uprawy Łąk i Pastwisk na Wydziale Rolniczym podjął w 1953 r. Stopień naukowy doktora nauk rolniczych uzyskał w 1960 r. Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1966 r., a profesora zwyczajnego w 1976 r. W latach 1962-1970 był organizatorem i kierownikiem Katedry Przyrodniczych Podstaw Melioracji, a w latach 1970-1978 dyrektorem Instytutu Przyrodniczych Podstaw Melioracji na Wydziale Melioracji Wodnych.

W pracy naukowej zajmował się łąkoznawstwem, przyrodniczymi podstawami melioracji, a następnie ekologią rolniczą i ochroną środowiska. Badania zmian naturalnych siedlisk i zbiorowisk łąkowych po odwodnieniu i rolniczym zagospodarowaniu były przełomowe. Udowadniał w nich, że w działalności melioracyjnej wymagane jest myślenie ekologiczne i etyczne. Przyczyniło się to zmiany melioracji na kształtowanie środowiska. Typologiczny podział łąk polskich na niżu znalazł trwałe miejsce w nauce i praktyce. Typologia ta obecnie jest stosowana do bonitacji użytków zielonych.

Był prodziekanem ds. dydaktyki na Wydziałach: Rolniczym i Melioracji Wodnych. Uczestniczył w pracach Senatu SGGW. Wypromował wielu magistrów i doktorów. Szeroką działalność dydaktyczną prowadził również poza Uczelnią, upowszechniając wyniki swoich badań naukowych i obserwacji terenowych.

Profesor Józef Prończuk przez wiele lat uczestniczył w pracach Komitetu Gospodarki Wodnej, Komitetu Melioracji, Łąkarstwa i Torfoznawstwa (przewodniczący), Komitetu Uprawy Roślin, Komitetu Ekologii oraz Prezydium Komitetu „Człowiek i Środowisko" Polskiej Akademii Nauk.

Był członkiem Rad Naukowych Instytutów: Melioracji i Użytków Zielonych, Ochrony Środowiska, Ekologii i Gospodarki i Melioracyjnych NOT (twórca i przewodniczący Sekcji Łąkarskiej), Solidarności Wiejskiej, PAX, Kółek Rolniczych.

Uhonorowany został licznymi odznaczeniami, wyróżnieniami, m.in. Krzyżem Kawalerskim „Polonia Restituta”, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Dewizą życiową Profesora Józefa Prończuka była – praca, rzetelność, sprawiedliwość.