Uczelnia

Rada Uczelni


Senat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na posiedzeniu 30 listopada 2020 roku podjął stosowne uchwały w sprawie powołania nowej Rady Uczelni. 

W skład Rady Uczelni 2021-2024 wchodzą:

Przewodniczący:

  • Prof. dr hab. Maciej Skorupski - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Członkowie spoza wspólnoty SGGW:

  • Prof. dr hab. Małgorzata Korbin - emerytowana profesor Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach
  • Dr Zenon Pokojski - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Członkowie ze wspólnoty SGGW:

  • Prof. dr hab. Aleksander Lisowski - Instytut Inżynierii Mechanicznej
  • Prof. dr hab. Wojciech Wawrzyniec Pląder - Instytut Biologii
  • Prof. dr hab. Marek Stefan Szyndel - Instytut Nauk OgrodniczychUchwała w sprawie powołania Rady Uczelni na kadencję 2021-2024 – plik do pobrania
  • Mateusz Niziołek - Przewodniczący Samorządu Studenckiego

Uchwała nr 37/2020 w sprawie powołania Rady Uczelni na kadencję 2021-2024 – plik do pobrania

Uchwała nr 38/2020 w sprawie powołania przewodniczącego Rady Uczelni na kadencję 2021-2024 – plik do pobrania