Uczelnia

Rada Uczelni


Senat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na posiedzeniu 28 stycznia 2019 roku podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu powołania pierwszej Rady Uczelni. 

W skład pierwszej Rady Uczelni weszli:

Osoby spoza wspólnoty SGGW:

  • Prof. dr hab. Marek Bryx - Szkołą Główna Handlwa
  • Prof. dr hab. Małgorzata Urszula Korbin - emerytowany profesor, były dyrektor Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach
  • Prof. dr hab. Maciej Skorupski - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Osoby ze wspólnoty SGGW:

  • Prof. dr hab. Aleksander Lisowski - Wydział Inżynierii Produkcji
  • Prof. dr hab. Ewa Sawosz Chwalibóg - Wydział Nauk o Zwierzętach
  • Prof. dr hab. Marek Stefan Szyndel - Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
  • Agata Szaruga - Przewodnicząca Samorządu Studenckiego

Uchwała Senatu SGGW nr 37 - 2018/2019 wraz z Regulaminem powołania pierwszej Rady Uczelni. <<plik do pobrania>>

Uchwała Senatu nr 68 - 2018/2019 w sprawie powołania pierwszej Rady Uczelni <<plik do pobrania>>