Uczelnia

Kanclerz


Kanclerz
dr inż. Władysław W. Skarżyński

 

Absolwent Wydziału Ekonomiczno–Rolniczego (obecnie Wydziału Ekonomicznego) Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W latach 1978-1993 pracował jako czynny nauczyciel akademicki w Katedrze Ekonomii i Polityki Gospodarczej.
W 1987 r. otrzymał stopień doktora nauk rolniczych z zakresu ekonomiki rolnictwa. Wielokrotnie wyjeżdżał na krótkoterminowe staże zagraniczne, m.in. do: USA, Nowej Zelandii, Francji, Hiszpanii, Belgii, Holandii, Niemiec, Rosji, Czech. Jest autorem wielu prac naukowych, artykułów i opracowań z zakresu ekonomiki rolnictwa.

W 1991 roku rozpoczął pracę w administracji centralnej SGGW. W wyniku konkursu został powołany na stanowisko Dyrektora Administracyjnego, późniejszego Kanclerza Uczelni. Administracją i gospodarką Uczelni kieruje nieprzerwanie od 1992 roku. Jest członkiem wielu Komisji Senackich i Rektorskich SGGW. Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie oraz bogatą wiedzę o Uczelni i jej historii.

Za swoją działalność naukową i organizacyjną był wielokrotnie nagradzany. Otrzymał
m. in.: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju, Medal „Pro Memoria”, Medal Złoty za Długoletnią Służbę, Odznakę „Zasłużony dla Rolnictwa”, Odznakę „Za Zasługi dla SGGW”, a także medal „Za Zasługi dla Policji”.