Ośrodek oferuje organizację spotkań roboczych, konferencji, bankietów i imprez okolicznościowych oraz całorocznego wypoczynku.

Zgłoszenia i rezerwacje wydarzeń, zawierające niżej wymienione informacje, należy nadsyłać nie później niż na 7 dni (dotyczy wypoczynku indywidualnego) i nie później niż na 14 dni (dotyczy wypoczynku grupowego i pozostałych usług) przed planowanym przyjazdem lub terminem korzystania z usługi: telefonicznie pod numerem telefonu 0 512 168 531, osobiście w Ośrodku lub mailowo na adres e-mail: kociszew@sggw.pl. Rezerwację należy potwierdzić wpłatą zadatku w wysokości minimum 20% przewidywanej wartości usługi. Rezerwację uznaje się za potwierdzoną w momencie wpływu zadatku na konto SGGW. Wpłat należy dokonywać na konto SGGW nr: 52 1240 6003 1111 0000 4942 8120. Dla jednostek SGGW przy rezerwacji Ośrodka na cele wydarzeń organizowanych przez te jednostki zadatek nie jest wymagany.

Rezerwacji pobytu gości specjalnych SGGW dokonują Kierownicy jednostek SGGW
ze wskazaniem sposobu płatności (konto kosztowe lub wpłata osobista).

Przy rezerwacji należy podać: